Patent Nasıl Alınır ?

patent-nasil-alinir

Patent Nasıl Alınır ?

Nasıl Başvuru Yapılır ?Türk Patent Enstitüsü’ne Posta ile,gelen evraktan teslim yolu ile ya da internet üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapabilmek için elektronik imza sahibi olmanız gerekmektedir.Patent ya da Faydalı Model Başvurusu yapmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru kılavuzunu bilgisayarınıza indirerek inceleyebilirsiniz. Başvuru kılavuzunda, başvurunun nasıl hazırlanacağı, neler gerektiği, nereye ve nasıl başvuruda bulunulacağı, ücretler ve banka hesap numaraları gibi birçok bilgi bulunmaktadır. Ayrıca, başvuruda bulunmadan önce başvurunun aşamalarını anlatan sunulardan da faydalanabilirsiniz.
Patent Başvurusu Nasıl Hazırlanır [Word]      [PDF]
Faydalı Model Başvurusu Nasıl Hazırlanır [Word]      [PDF]

PATENT ALMA SÜRECİNİN UNSURLARI

Patent nasıl alınır sorusuna cevap verebilmek için süreci oluşturan basamakları anlamak gereklidir. Patent alma sürecinin esası resmi kurumlara ücretler ödemek, teknik tarifnameler yazmak ve başvuru formları doldurup bunu ilgili resmi kurumlara iletmek ve resmi kurumlardan gelen yazılara ve inceleme raporlarına cevap vermekten ibarettir. Yani

1-MALİ,
2-TEKNİK,
3-BÜROKRATİK Faaliyetlerden Oluşur.

A) SÜREÇLER

BAŞVURU ÖNCESİ YAPILACAKLAR

1.Buluş olduğu iddia edilen şey gerçekten buluş mudur diye uzman bir patent vekili tekniğin bilinen durumu konusunda bir ön-araştırma yapar,

Patent Araştırması Yapılabilecek Bağlantılar
Epoque Nedir?
TPE’nin veritabanında kayıtlı marka, patent ve tasarımlar üzerinden araştırma ve dosya takibi
Çevrimiçi İşlemler
TPE’nin veritabanında kayıtlı marka, patent ve tasarımlar üzerinden araştırma ve dosya takibi.
EP-Espacenet
Avrupa Patent Ofisi’nin patent araştırma hizmeti. (İngilizce)
TR-Espacenet
TPE’nin yayınlanmış başvuruları üzerinden espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı.
WIPO-Patent Scope
WIPO’nun patent araştırma sitesi
USPTO
ABD’nin patent araştırma sitesi

2.Ön araştırma sonucunda buluş olduğuna karar verilirse, buluş sahibinden buluşu ayrıntılı bir şekilde anlatan taslak bilgi, belge ve resimler alır,
3.Patent vekili buluşçudan aldığı bilgi ve varsa resimlerle buluşu anlatan patent tarifnamesini usulüne uygun bir şekilde yazar, buluşçuya bu patent tarifnamesini incelenmek üzere gönderir. Buluşçu bu tarifname üzerinde önerilerini bildirir veya gerekli gördüğü düzeltme/ekleme/çıkarma/değiştirme işlemlerini yapar ve patent vekiline yollar.
4.Patent vekili nihai patent tarifnamesini buluşçu ile istişare ederek tamamlamış olur.

BAŞVURUNUN YAPILMASI

5.Başvuru dilekçesi doldurulur, başvuru ücreti Türk Patent Enstitüsüne ödenir . Başvuru dilekçesine 1-Patent tarifnamesi, 2-Ücret dekontu eklenerek resmi kuruma teslim edilir. 6.Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibine başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını bildiren bir yazı gönderir.

ARAŞTIRMA TALEBİNİN YAPILMASI

7.Başvuru sahibi başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde resmi araştırma ücretlerini öder ve araştırma talebi yapar. 8.Araştırmanın tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü araştırma raporunu başvuru sahibine yollar.

BİRİNCİ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI

9.Araştırma raporu olumlu ise veya içerdiği olumsuzlukların düzeltilebileceğine inanılıyorsa, 1. İnceleme talebi yapılır, ücretleri ödenir. 10.Birinci incelemenin tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü 1. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar. 11.Birinci inceleme raporu tamamen olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder.

İKİNCİ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI

12.Şayet birinci inceleme raporu olumsuz ise buna patent vekili tarafından teknik bir cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir. 13.Türk Patent Enstitüsü 2. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar. 14.İkinci inceleme raporu olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder.

ÜÇÜNCÜ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI

15.İkinci inceleme raporu olumsuz ise buna cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir. 16.Gelecek olan 3. İnceleme raporu son rapordur. Şayet 3. İnceleme raporu olumsuz ise bu buluş patent belgesi alamaz.

B) PATENT NASIL ALINIR – BELGELER

Patent başvurusu yapılırken Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır.

Buluşun anlatıldığı Tarifname, İstemler, Resimler ve Özet ya elektronik dosya olarak ya da matbu belge olarak Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Ayrıca Patent başvuru ücretinin ödendiğini gösterir Dekont da başvuru sırasında dosyaya eklenmelidir.

C) PATENT NASIL ALINIR – ÜCRETLER

Patent başvurusunda ücretler 3 kategoride sıralanır.

1- Başvuru ücreti [Başvuru sırasında ödenir]

2- Araştırma ücreti [ Başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde istenildiği zaman araştırma talebiyle birlikte ödenir]

3- İnceleme ücreti [ İnceleme talebi ile birlikte veya verilen yasal mühlet içinde ödenir]

Başvuru ücreti 35 TL dir.

Araştırma ücreti ise seçilen araştırma ofisine göre değişmektedir.

Örneğin
Rusya Patent Ofisi araştırma ücreti : 354 USD
Danimarka Patent Ofisi araştırma ücreti: 1298 EUR
İsveç Patent Ofisi araştırma ücreti: 1180 EUR
Avusturya Patent Ofisi araştırma ücreti: 990 EUR

Yukarıdaki ücretlerin yanında araştırma talebi sırasında Türk Patent Enstitüsü’ne 50 TL ödenir. ( ücret Her yıl Değişebilmektedir )

İnceleme ücreti de seçilen inceleme ofisine göre değişir.

Örneğin
Rusya Patent Ofisi inceleme ücreti: 236 USD
Danimarka Patent Ofisi inceleme ücreti: 885 EUR
İsveç Patent Ofisi inceleme ücreti: 944 EUR
Avusturya Patent Ofisi inceleme ücreti: 500 EUR

Yukarıdaki ücretlere ilaveten inceleme talebi sırasında Türk Patent Enstitüsü’ne 50 TL ödenir. ( ücret Her yıl Değişebilmektedir )

Daha Detaylı Bilgi İçin Sitemizde Bulunan Patent Firmalarına Başvuruda Bulunabilirsiniz

Kaynaklar: http://www.tpe.gov.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu